www.000webhost.com
Trên sông Hàm Luông tại: Thời gian đo: Độ mặn đo được
Vàm Cái Quao 07:00 - 28/6/2020 0,8‰
Vàm Nước Trong 01:00 - 28/6/2020 0,3‰

Xem chi tiết Bản tin dự báo hạn mặn cho nhà nông